Interview Hannie – werken op de Wallen

Hannie (25) werkt onder de vrouwen op de Wallen in Amsterdam
Sinds enkele jaren ben ik dagelijks op de Amsterdamse wallen om de vrouwen in de
prostitutie te bezoeken. Ik doe dit vanuit stichting Bright-flame, die zich als Christelijke
organisatie vlakbij de wallen bevind. Momenteel werk werk ik ruim 2 jaar als
maatschappelijk werker bij Bright-Flame met het idee om professioneel betrokken te
zijn. Vanuit de relatie die we opbouwen in de peeskamer op de wallen (kamertjes
waar het werk gebeurd), probeer ik als hulpverlener samen met de vrouwen naar
praktische antwoorden en oplossingen te zoeken. We bieden hulp op heel veel
verschillende gebieden zoals het zoeken naar ander werk / woonruimte, taalles,
financiële hulp, hulp om terug te keren naar hun thuisland, opvang, geestelijke zorg
en cursussen op het gebied van persoonlijkheid, styling, creativiteit. De relatie en het
vertrouwen staan altijd centraal.

Toen ik tot geloof kwam op 16 jarige leeftijd vertelde iemand mij dat hij geloofde dat
God me wilde gebruiken in Zijn koninkrijk als zegen voor veel beschadigde vrouwen.
Op dat moment had ik geen idee wat ik met deze woorden moest en heb ik het mijn
ene oor in en andere oor uit laten gaan. Vijf jaar geleden was ik in India en daar
ontmoette ik iemand van Bright-Flame die mij had uitgenodigd om in Amsterdam op
gesprek te komen. In India op een missiontrip, is de passie die God in me gelegd
had, wakker geworden op een vrouwenconferentie. Al vrij snel toen ik terug in
Nederland kwam, wist ik dat God van me vroeg om naar Amsterdam te komen en
mijn leven te geven voor de vrouwen achter het raam. Deze vrouwen houden me
dichtbij de realiteit van het leven en vooral dichtbij God. Mijn motivatie is simpel. Als
mensen in deze wereld begrijpen waar het leven om gaat, dan zijn dat wel vrouwen
in / uit de prostitutie! Ze hebben levenservaring, offeren zichzelf op voor anderen
waaronder vaak familie. Ze hebben mensenkennis, hebben enorme
overlevingskracht en veel van hen dromen om anderen te helpen. Ik heb ontzettend
veel bewondering voor ze en tegelijkertijd breekt het me hart om te zien om welke
manier ze gedwongen door vaak een pooier, of door omstandigheden hun lichaam
moeten geven. Het raakt me dat ze hun lichaam (moeten) geven aan mannen. Want
de vrouwen vinden het verschrikkelijk. Mijn droom is dat zij weer durven geloven in
hun droom, de droom die God voor hen heeft. Ik verlang ernaar dat zij gaan
ontdekken hoe bijzonder en geliefd ze zijn. Op deze manier probeer ik de weg te
banen, zodat ze Jezus zelf zullen leren kennen.
Persoonlijk vind ik het vaak lastig, dat je elke keer alles moet opgeven en loslaten.
Dat zijn twee typische woorden die veel in ons gelovige wereldje gebruikt worden,
maar dit is in de realiteit soms zo moeilijk! Heel vaak komen vrouwen hun afspraken
niet na, of denk je dat het eindelijk beter gaat, maar blijkt dat toch niet zo te zijn. Het
is een enorm lange weg van vallen en opstaan, waarin heel veel geduld, geloof en
genade nodig is. Als ik gewoon maatschappelijk werker zou zijn, zou ik na het
beantwoorden van een paar hulpvragen een proces kunnen afronden. Als Bright-
Flame proberen we het hart van De Vader uit te leven, zodat de vrouwen zelf een
relatie ontwikkelen met hun schepper. Het grootste doel is niet perse dat een vrouw
uit de prostitutie stapt, we willen dat de wereld van de prostitutie en duisternis uit een
vrouw komt! Dat ze vrij komt van alle leugens die haar gevormd hebben, de afwijzing,
eenzaamheid en pijn. Dat kan alleen Jezus, doordat Hij zijn leven gegeven heeft. Zijn
genade is genoeg, om alles nieuw te maken. Ze kunnen een nieuwe schepping
worden en dat is het doel! Het ontvangen van zo overweldigend veel liefde is een gecompliceerd proces. Ook wij vinden het moeilijk om overweldigend veel liefde en
genade te ontvangen, dat is ook iets waar ik (ik denk wij allemaal) me elke keer weer
voor open moet stellen. Om eerlijk te zijn vind ik het soms ook heel lastig dat ik in
alles Gods wijsheid, liefde, genade en Zijn Geest nodig heb. Soms doe ik het ook
liever allemaal zelf, heb ik even mijn eigen doelen voor ogen, ben ik geïrriteerd of
wordt het me teveel.
Toen ik me enthousiast in het werk stortte realiseerde ik me niet welke geestelijke
strijd daarbij zou komen kijken. Elke keer kom ik terug bij de vraag:Hannie, wil je
echt je leven geven, wil je doorgaan? Soms heb je bijvoorbeeld je hele hart aan
iemand gegeven, je liefde, passie, tijd, energie, iemand is geraakt door de liefde van
God en toch besluit iemand dan om terug te gaan in de prostitutie. Dit heb ik een
aantal keren meegemaakt. Iemand komt soms zo dichtbij dat het voelt alsof iemand
je eigen zusje of vriendin is. Het is dan heel pijnlijk om te zien, dan wordt je hart
gebroken. Logischerwijs zou je dan kunnen besluiten om de volgende keer niet meer
zoveel te geven. In het koninkrijk van God is het andersom. Geven zonder
ontvangen! Jezus was ons voorbeeld en als wij daaruit leven, zullen wij niets anders
doen! Lef heeft ook alles te maken met geloof! Soms heb ik het idee dat ik gek ben
geworden. Alle vrouwen achter de ramen die niet perse vragen om contact met mij.
Die er vaak alles aan doen om mij te overtuigen hoe geweldig ze het vinden in de
prostitutie. Als ze al wat willen is het zo’n lange weg, van pijn afwijzing en verdriet.
Dweilen met de kraan open, voor het meisje dat wij eruit helpen staat er binnen de
kortste keren weer een ander. Ik heb heel veel lef nodig, maar eigenlijk vooral moed
en geloof om elke dag in overgave mijn hart, mijn vertrouwen te geven en te geloven
dat God voor elk individu een unieke bestemming heeft!

Verschillende mensen zijn voorbeelden voor mij. Dat zijn vooral mensen die laten
zien wie Jezus is. Dan neem ik een voorbeeld aan bepaalde eigenschappen of
gaven van die persoon. Bijvoorbeeld Jacky Pullinger, zendeling in Hong Kong bij wie
verslaafden door de kracht van de Heilige Geest bevrijd worden. Of Heidi Baker,
zendeling in Mozambique. Ik neem een voorbeeld aan hoe zij leeft vanuit liefde en
nooit de deur voor iemand sluit. Nooit zegt: ik kan toch niet de hele wereld helpen?
Ze leeft letterlijk uit, dat er in het koninkrijk van God altijd genoeg is. Ook het boek
van Shane Clairborne heeft veel invloed op me gehad. Hij verteld hoe leven met
Jezus je wereld op z’n kop zet. Hij gaat dwars tegen de menigte in, komt op voor het
onrecht en durft vragen te stellen in zijn Christelijke wereldje. Dit zijn grote namen en
dat geeft me geloof, maar veel meer leer ik van mensen in mijn nabije omgeving die
het evangelie uitleven, dat vormt me! Belangrijkste blijft om een voorbeeld aan Jezus
zelf te nemen! Als je door Hem gevormd wil worden, moet je Hem leren kennen en
dus tijd met Hem doorbrengen.
Ik heb nog een aantal tips voor mensen die willen leven met lef. Zorg dat je hongerig
bent en blijft en zorg dat je op plekken bent waar deze honger aangewakkerd en
gevoed wordt. Schrijf je verlangens en passies op en denk groot! Bid voor je
verlangens en passies en zoek Bijbelteksten die je bemoedigen! Verzamel mensen
die een voorbeeld voor je zijn, die je stimuleren en die je mogen vormen. Zorg dat je
echt betrokken bent bij elkaar geestelijke groeiproces. Bemoedig elkaar en bid vooral
met elkaar en zoek samen God! Laat je niets aanpraten over onmogelijkheden,
vooral niet op het gebied van jongheid! Veel grote geloofshelden uit de Bijbel waren
ook jong! Denk niet als je een idee hebt, dat het je eigen idee is! Als het een idee is
die God zou kunnen eren, moet je er altijd naar luisteren! Vertrouw erop de de Heilige Geest in je woont, je inspireert, dromen en verlangens geeft. Neem soms
stappen of sprongen die je niet vooraf al tot in detail voorbereid moet hebben. Jezus
leven is controle opgeven! Durf je eigen idealen die niet perse God eren los te laten.
Bid ervoor en wees echt open voor een antwoord.


Project Date